Vuokrausehdot

– Vuokraaja sitoutuu noudattamaan Suomen lakia.

– Moottorikelkalla ei saa ajaa alkoholin vaikutuksen alaisena.

– Vuokraajan on oltava vähintään 15-vuotias

– Vuokraajalla on oltava vähintään T-luokan ajokortti.

– Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vuokra-ajan huolloista (riittävä tuorevoiteluöljyn määrä, hihna, tulpat)

– Vuokraaja on vastuussa kelkalle sekä kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista.

– Moottorikelkassa on GPS- paikannin.

– Vuokraajan omavastuu vahinkotilanteissa, myös käyttövirheestä johtuva vahinko, on maksimissaan 1000€.

– Omavastuu tulee suorittaa Maken Kelkkavuokraamolle välittömästi vuokra-ajan päättyessä. Omavastuulla katetaan myös seisonta-ajasta johtuvat vahingot vuokranantajalle.

– Vuokra ei sisällä polttoainetta. Moottorikelkka on palautettava polttoainetankki täynnä.

– Vuokra sisältää tuorevoiteluöljyn kulutuksen mukaan!

– Viikonloppuvuokrassa enintään 400 km. Ylimenevistä kilometreistä veloitetaan 50 snt/kilometri.

– Jos moottorikelkassa ilmenee jokin vika vuokra-aikana, on siitä ilmoitettava viipymättä Maken Kelkkavuokraamoon.Puh.0451310565. Mahdollisia korjaustöitä ei saa aloittaa ilman lupaa.

– Moottorikelkka pitää palauttaa sovittuna ajankohtana sovittuun paikkaan. Ylimenevästä ajasta peritään lisämaksu 50€/alkava tunti.

– Vuokraaja ei saa luovuttaa moottorikelkkaa kolmannelle osapuolelle.

– Moottorikelkkaa ei saa käyttää kilpatoiminnassa eikä lainvastaisessa toiminnassa.

– Tämän sopimuksen haltijalla on oikeus käyttää sopimuksessa mainittua kelkkaa ja sopimus on vaadittaessa näytettävä viranomaisille.

Vuokranantaja on oikeutettu purkamaan vuokrasopimus vuokra-ajan kuluessa heti, jos käyttäjä rikkoo tai ilmeisesti tulisi rikkomaan tämän sopimuksen ehtoja vastaan tai osoittautuu kykenemättömäksi moottorikelkan kunnolliseen ajoon tai käsittelyyn. Vuokranantajalla on sama oikeus, mikäli asiakas on sopimusta tehtäessä antanut vääriä tietoja.